Zapisy i Regulamin Dziecięcych Biegów Frassatiego

Przygotowaliśmy dla najmłodszych biegaczy 100 pakietów w 5 biegach. Zapisy od piątku 24 maja od godziny 20:00 do 13 czerwca do godziny 20:00 lub wyczerpania limitu miejsc.

zdjęcie: pixabay.com

2019-05-24

Regulamin Dziecięcych Biegów Frassatiego

 

 1. Dziecięce Biegi Frassatiego są częścią pikniku rodzinnego organizowanego w ramach Górskiego Biegu Frassatiego
 2. Cele:
 • Popularyzacja aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży.
 • Popularyzacja biegania jako rodzinnej formy spędzania wolnego czasu.
 1. Organizator: Równorzędnymi współorganizatorami są organizatorzy Górskiego Biegu Frassatiego Fundacja Gość Niedzielny (ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice) i Instytut Gość Media (ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice).
 2. Miejsce i czas: Rejon boisk sportowych LKS Żar w Międzybrodziu Bialskim, 15 czerwca 2019 r.
 3. Zasady uczestnictwa:
 • Uczestnikiem Dziecięcych Biegów Frassatiego może zostać każde dziecko w wieku od 3. do 17 roku życia, które zostanie zgłoszone do zawodów przez swojego opiekuna prawnego do momentu osiągnięcia limitu zapisów.
 • Limit uczestników: Organizator przygotował łączną pulę 100 miejsc na wszystkie biegi dziecięce. Maksymalny limit dla poszczególnych dystansów wynosi 25 uczestników.
 • Zgłoszeń można dokonywać od dnia 24 maja o godzinie 20:00 drogą elektroniczną do dnia 13 czerwca do godziny 20:00 lub wyczerpania limitu miejsc za pomocą formularza zgłoszeniowego.
 • O kwalifikacji na listy decyduje kolejność zgłoszeń. 
 1. Uczestnicy mogą startować na następujących dystansach (według kategorii wiekowych):
 • Roczniki 2014-2016; dystans 60 m.; start godzina 10:55
 • Roczniki 2011-2013; dystans 100 m.; start godzina 11:00
 • Roczniki 2008-2010; dystans ok. 350 m.; start godzina 11:05
 • Roczniki 2005-2007; dystans ok. 700 m.; start godzina 11:10
 • Roczniki 2002-2004; dystans ok. 1000 m.; start godzina 11:15.
 1. Biegi dziecięce zostaną rozegrane w rejonie boiska piłkarskiego w Międzybrodziu  Bialskim.
 2. W ramach pakietu startowego organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne biegu, napoje dla młodych biegaczy, okolicznościowy numer startowy, oznaczenie trasy oraz upominki dla wszystkich uczestników biegów dziecięcych.
 3. Opłata startowa: Dziecięce Biegi Frassatiego są darmowe, o znalezieniu się na liście startowej decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator będzie publikował zaktualizowaną listę w każdy poniedziałek do zawodów, a także w piątek 14 czerwca. 
 4. Trasy biegów dziecięcych są zróżnicowane. Dwa najkrótsze dystanse zostały wytyczone na bieżni wzdłuż boiska piłkarskiego i odcinku kostki betonowej, pozostałe na pętlach wokół boiska i mają charakter przełajowy, znajdują się na nich m.in. odcinki żwirowe, trawiaste oraz schody. Uczestnicy maja obowiązek poruszać się w czasie biegu po wyznaczonej trasie.
 5. Bezpieczeństwo:
 • Organizator zwraca uwagę osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do biegów oraz w trakcie przygotowań dokonanie stosownych badań medycznych dziecka lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku dziecka oraz jego kondycji fizycznej.
 • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegów.
 • Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w biegach.
 • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest upoważnienie personelu medycznego i paramedycznego zatrudnionego w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu poszkodowanego uczestnika w bezpieczne miejsce.
 • Służby medyczne lub Organizator zawodów mogą zakazać dalszego kontynuowania biegu przez uczestnika jeśli zachodzi podejrzenie złego stanu zdrowia zagrażającego życiu lub zdrowiu uczestnika.
 • Akceptując niniejszy Regulamin, rodzic lub opiekun prawny potwierdza, że wie, że udział w biegach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, dokonanie opłaty rejestracyjnej oraz podpisanie w biurze zawodów stosownych oświadczeń i regulaminu oznacza, że rodzic lub opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem dziecka w biegach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest posiadanie odpowiedniego oraz aktualnego badania lekarskiego dopuszczającego dziecko do startu w wybranym biegu lub podpisanie w biurze zawodów oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia dziecka oraz braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
 1. W ramach klasyfikacji biegów dziecięcych wyłaniana będzie pierwsza trójka spośród chłopców i dziewczyn. Wszyscy uczestnicy biegów dziecięcych otrzymają pamiątkowe nagrody. Najlepsze trójki dodatkowo otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 2. W zakresie ochrony danych osobowych obowiązują zapisy Regulaminu Górskiego Biegu Frassatiego.
 3. Postanowienia końcowe. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie rozstrzygający głos przysługuje organizatorowi biegów.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZAMKNIĘTY - osiągnęliśmy limit zapisów.

 

 

Aktualności

nd pn wt śr cz pt sb

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

Dzisiaj: 29.10.2020

KONTAKT

biegfrassati@gmail.com
tel.:+48 664 909 239

SOCIAL MEDIA

youtube-icon